Pilotażowy Program Edukacyjny „STOP! HCV”

 

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego rozpoczęto realizację Pilotażowego Programu Edukacyjnego „STOP! HCV”. Program skierowany jest do wybranych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Celem programu jest zmniejszenie obciążenia zdrowotnego populacji Polski skutkami zakażeń HCV poprzez:

Ø  zwiększenie wiedzy o epidemiologii, czynnikach ryzyka, obrazie chorobowym oraz profilaktyce zakażeń HCV

Ø  zwiększenie wiedzy o możliwościach profilaktycznych i terapeutycznych zakażeń oraz zachorowań etiologii HCV  

Ø  zwiększenie liczby badań w kierunku HCV u osób z grup ryzyka zakażenia

Ø  zwiększenie wykrywalności zakażeń etiologii HCV

Według szacunkowych danych w Polsce zakażonych HCV może być ponad 700 tysięcy osób, spośród których jedynie 5% zostało dotychczas zdiagnozowanych, mając tym samym szanse na podjęcie skutecznego leczenia.

Ze względu na skryty i wieloletni przebieg choroby, zagrażające życiu jej powikłania (marskość i rak wątroby) oraz brak szczepionki przeciw HCV schorzenia spowodowane tym wirusem zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku.

Ciągle aktualnym wyzwaniem pozostaje minimalizacja ryzyka szerzenia się zakażeń HCV w placówkach medycznych. Gwarancją bezpieczeństwa epidemiologicznego jest stałe podnoszenie świadomości zagrożeń biologicznych oraz możliwości ich zwalczania, jak również prowadzenie prawidłowego nadzoru nad przestrzeganiem zasad aseptyki i antyseptyki. Działania programowe mają wesprzeć starania w tym zakresie.

 

 

Materiały edukacyjne:

broszura HCV

ośrodki HCV

plakat B3

poradnik HCV

ulotka HCV i co dalej

ulotka to może być HCV


SEKCJA NADZORU PRZECIWEPIDEMICZNEGO

 Do zakresu działania Sekcji należy zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zakażeń u ludzi przez: