SEKCJA NADZORU PRZECIWEPIDEMICZNEGO

 Do zakresu działania Sekcji należy zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zakażeń u ludzi przez: