Informacja opisowa nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego w powiecie lipnowskim


Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami


Informacja na temat warunków organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży


Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego


"Opieka nad dzieæmi w wieku do lat 3" - poradnik