Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

 lek. stom. Mirosław Grzybowski

Komórka organizacyjna

Kierownik komórki organizacyjnej

Telefon

Sekretariat – telefon/faks

054 287 32 24

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Joanna Jesionowska

w. 44

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

Ewa Cieślakiewicz

w. 36

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Sławomira Antoszewska

w. 37

Sekcja Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi

Dorota Kolanowska

w. 40

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

Marek Winnicki

w. 38

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Małgorzata Jaszewska

w. 35

Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Katarzyna Marczewska

w. 34

Stanowisko ds. Pracowniczych

Jadwiga Kowalska

w. 41

Główny Księgowy

Wioletta Paśniewska

w. 41