Dane kontaktowe:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie

ul. Kościuszki 18/20

87-600 Lipno

telefon/faks 054 287 32 24

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl

 

Komórka organizacyjna

Telefon

Sekretariat – telefon/faks

054 287 32 24

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

w. 39

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

w. 36

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

w. 37

Sekcja Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi

w. 40

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

w. 38

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

w. 35

Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

w. 34

Stanowisko ds. Pracowniczych

w. 41

Główny Księgowy

w. 41